Verening Gepensioneerden Acordis
VGAcordis

V G A c o r d i s   n i e u w s Jaarvergadering gaat door
23 leden hebben gereageerd dat ze graag aan de jaarvergadering + lunch willen deelnemen.
Natuurlijk is dat onder de voorwaarde dat ze op de nog te plannen datum aanwezig kunnen zijn.

31-7-2023

In memoriam Berend Schoonbeek Onze Emmense collega Berend Schoonbeek is op 13 juli 2023 overleden. Hij werd 81 jaar.Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

20-7-2023

Jaarvergadering
In 2019 is de laatste jaarvergadering gehouden. We hebben er dus al 3 gemist. We zouden dit jaar in september of oktober weer een jaarvergadering willen houden. Ondertussen is er een en ander veranderd bij ons en bij onze vaste locatie Beekhuizen. Ad van der Hulst had de juiste contacten om een en ander voor een schappelijke prijs te organiseren. Nu zal dat duidelijk anders worden. Voordat ik moeite ga doen om een vergadering te organiseren wil ik eerst checken hoe groot de animo momenteel is bij de leden. Graag zou ik reacties ontvangen van enthousiaste leden die graag willen vergaderen en behoefte hebben aan communicatie na 3 droge jaren.
harry.feijen@kpnmail.nl

19-7-2023

Contributie 19-7-2023
Opvallend is dat tijdens de afwezigheid van de website er geen contributie meer is betaald. We zijn dus blijven hangen op 77 betalende leden. Graag aandacht.

19-7-2023

Website VGAcordis geblokkeerd
De website is een tijdje geblokkeerd geweest omdat het programma waarmee de website gemaakt wordt dusdanig verouderd is dat er "webelementen" inzitten die door het beveilingingsprogramma van de provider Strato als "licht verdacht" worden beschouwd. Ik heb geprobeerd om de verdachte files te verwijderen. Echter, het gevolg van mijn ingrijpen was dat de layout van de website de mist inging en door mij niet meer te herstellen was. Ik ben daarna begonnen met het opzetten van een nieuwe website met een nieuw programma (Sitebuilder) van de webprovider Strato. Het was echter niet mogelijk om die nieuwe VGAcordis-website in de lucht te krijgen. Dat kwam omdat het VGAcordis-domein geblokkeerd was. Na contact met Strato hebben zij de website VGAcordis gedeblokkeerd. Deze versie van de VGAcordis website staat op de computer van de provider en was dus niet door mij  gemolesteerd en dat is dus de versie die je nu ziet. Ondertussen werk ik toch verder aan een nieuwe website met het programma Sitebuilder. Dat doe ik omdat ik vrees dat de huidige website weer geblokkeerd kan worden door de beveiligingssoftware van Strato.

18-7-2023

 

Eindsprint contributie 
Na het ontvangen van de brief heeft een behoorlijk aantal leden contributie betaald. De kas werd 110 euro voller. Het aantal betalende leden in de jaren 2019, 2020, 2021, 2022 was respectievelijk 103, 101, 99 en 90. Op de pagina "Aanmelding" kun je zien of je achterstand hebt.

8-12-2022

In memoriam Piet Koehoorn 
Onze collega Piet Koehoorn is op 13 augustus 2022 overleden. Hij werd 80 jaar.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe..

8-12-2022

In memoriam Ruud van Tintelen 
Vandaag kregen we het bericht dat Ruud van Tintelen afgelopen zondag is overleden. Hij werd 83 jaar.
Ruud heeft vooral in de begintijd van de VGAcordis veel werk verzet. Vooral in de rechtszaak tegen Acordis heeft hij waardevolle bijdragen geleverd. Hij heeft samen met de andere bestuursleden ervoor gezorgd dat onze pensioenen volledig gecompenseerd werden voor inflatie (tot nu toe). Daarvoor zijn wij allen hem dankbaar.
Verder was hij "het gezicht van Emmen" omdat hij behoorlijk goed op de hoogte was van het reilen en zeilen in het Emmense.
De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden waardoor we vanuit de VGAcordis geen waardering kunnen laten blijken door onze aanwezigheid en eventueel toespraakje. Namens de VGAcordis zullen we een rouwboeket bij de aula in Dalen laten bezorgen.
Wij wensen zijn vrouw Rudy en de familie veel sterkte toe.

26-07-2022

Dick Brummel is de nieuwe penningmeester
In de e-mail van 29 oktober is gesteld dat als er geen tegenkandidaten tegen de kandidatuur van Dick Brummel zouden worden ingediend hij automatisch de nieuwe penningmeester zou worden. Er zijn géén tegenkandidaten dus Dick is de nieuwe penningmeester.

16-11-2021

Aantal betalende leden spectaculair toegenomen 
De afgelopen 2 weken is het aantal betalende leden gestegen van 69 naar 91.

13-11-2021

In memoriam Annie Boerboom-Postma 
We hebben nu pas vernomen dat Annie Boerboom op 17 december 2020 plotseling is overleden.
Zij was een heel aardige enthousiaste vrouw die trouw bij de jaarvergaderingen van de VGAcordis aanwezig was.
Wij wensen haar familie veel sterkte toe.

31-10-2021

Contributie 
Dit jaar hebben tot nu toe slechts 69 leden hun contributie betaald.
Klik even op de pagina "Aanmelding" in de kolom hiernaast om te kijken of je ook achterloopt.
Het IBAN-nummer van de VGAcordis te Waalre is NL61ABNA0616261608. De contributie is 5 euro per jaar.

30-10-2021

Geen jaarvergadering dit jaar.
Vanwege Corona zal er dit jaar geen jaarvergadering plaatsvinden. Om de leden toch op de hoogte te houden is er een brief verstuurd naar de trouwe leden, dat zijn zij die de afgelopen 5 jaar tenminste één keer contributie hebben betaald. De hoofdthema's in de brief zijn Aegon, Zilveren Kruis en de verkiezing van een nieuwe penningmeester.

30-10-2021

In memoriam Frank Steenhuisen
Onze collega Frank Steenhuisen is op 16 augustus 2021 overleden. Hij werd 80 jaar.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

30-10-2021

Ad van der Hulst  
Bij de rouwdienst voor Ad was het bestuur van de VGAcordis goed vertegenwoordigd. We hadden gezorgd voor een mooi rouwboeket.De voorzitter heeft daar verteld over de inbreng die Ad heeft gehad bij de VGAcordis. Het deel van de tekst over de VGAcordis staat hieronder.

Mijn contacten met Ad ontstonden toen we gestopt zijn met werken bij Acordis.
Acordis werd rond die tijd overgenomen door het private equity fonds CVC en er gebeurde van alles wat behoorlijk negatief uitviel voor de werknemers. Niet voor allen, want het topmanagement heeft er goed aan verdiend. Bedrijven werden verkocht of gesloten en het geld werd verdeeld onder de aandeelhouders.
Acordis had een eigen pensioenfonds met een vermogen van circa 200 miljoen euro. Acordis had financiële verplichtingen aan het pensioenfonds. Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld onder de 105% zou zakken, was Acordis volgens de financiële overeenkomst verplicht het tekort op korte termijn aan te vullen. Van die pensioenverplichtingen wilde CVC zo snel mogelijk af en het mocht niets kosten.
Ook werd meteen duidelijk hoe men in de toekomst met de pensioenen zou omgaan. De inflatie werd ineens nog maar voor een deel gecompenseerd. In het pensioenreglement stond volgens ons dat de pensioenen wel degelijk moesten worden gecorrigeerd voor de inflatie. CVC dacht daar anders over.
Ad heeft toen het voortouw genomen om hier wat aan te doen en de krachten te bundelen. Van de verschillende Acordis locaties werden mensen benaderd en in maart 2005 werd de Vereniging Gepensioneerden Acordis opgericht om de belangen van de gepensioneerden te behartigen. VGAcordis werd een rechtspersoon waardoor we sterker stonden als we ons recht wilde halen.
Ad, die bekend stond als financieel onderlegd iemand, werd penningmeester.
De VGAcordis begon een rechtszaak tegen Acordis bij het kantongerecht in Arnhem om haar gelijk te krijgen over de inflatiecorrectie. Dat is in eerste instantie niet gelukt. Wij werden, zeer ten onrechte, in het ongelijk gesteld. We lieten Acordis echter weten dat we in hoger beroep zouden gaan, waardoor het proces minstens nog een jaar zou voortduren.
CVC had echter haast en wilde van het pensioenfonds af. Ze wilden het daarom onderbrengen bij het bedrijfstakpensioenfonds, het MITT, voor textielbedrijven en textielwinkels. Uit onderzoek van onze kant bleek dat het MITT een zwak pensioenfonds was; veel deelnemers en weinig vermogen. Daar wilden we helemaal niet bijzitten. Omdat onze rechtszaak nog steeds onder de rechter was en het om tientallen miljoenen euros ging, haakte het MITT echter af. Acordis en het bestuur van het pensioenfonds van Acordis waren daar zeer boos over en stuurden de VGAcordis een brief waarin ze hun verontwaardiging uitspraken over het feit dat wij het schuld waren dat deze unieke kans nu niet doorging.
Zij moesten iets anders gaan verzinnen en, mede door ons toedoen, zijn ze bij Aegon terechtgekomen. Verrassenderwijze kregen we bij Aegon wèl wat Acordis ons niet wilde geven, namelijk een onvoorwaardelijke indexatie tot maximaal 4%.
Wat is de verdienste geweest van de VGAcordis? Als wij er niet geweest waren zouden onze pensioenen momenteel 35% lager zijn. En dat is veel geld.
In memoriam Ad van der Hulst 26-6-2021
Gisteren 25 juni is onze penningmeester Ad van der Hulst overleden. Hij werd 82 jaar.
Ad was de initiatiefnemer bij het oprichten van de VGAcordis in 2005. Samen met de andere bestuursleden heeft hij ervoor gestreden dat onze opgebouwde pensioenen meer groeiden dan de inflatie. Daarvoor zijn wij allen hem dankbaar.
Wij wensen Conny en de familie veel sterkte toe.

4-7-2021

Verhuizing secretariaat 17-6-2021
Harry Feijen (voorzitter/secretaris) is verhuisd van Velp naar Waalre.
Contactgegevens:
e-mail: voorzitter@vgacordis.nl en secretaris@vgacordis.nl en privé harry.feijen@kpnmail.nl
adres: Het Fort 51, 5581AB Waalre.
Telefoon: 0638419435  en  040-7855524

17-6-2021

 

Contributiebetaling loopt fors achter 17-6-2021
Tot 1 juni hebben nog slechts 58 leden hun contributie (à 5 euro) betaald over 2021. Dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren, namelijk 94, 104, 92, en 91 voor respectievelijk 2020, 2019, 2018 en 2017. Overigens, de inflatie neemt behoorlijk toe (in mei 2,1%). Gelukkig dat de VGAcordis er voor gezorgd heeft dat we een onvoorwaardelijke indexering hebben tot maximaal 4%.

17-6-2021

In memoriam Dion van Tilburg 
Onze collega Dion van Tilburg is op 25 februari 2021 overleden. Hij werd 79 jaar.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

4-4-2021

In memoriam Cees Witteveen 
Onze collega Cees Witteveen is op 19 november 2019 overleden. Hij werd 81 jaar.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

24-11-2019

 O P R O E P
Leden kunnen verhuizen of veranderen van e-mail adres.
De secretaris heeft een probleem als hij hiervan niet op de hoogte wordt gesteld.
Liefst hebben we een e-mail adres van elk lid. Een brief sturen kost namelijk € 0,83 en het versturen van de brief met o.a. de notulen kostte € 2x0,83. Dus, als je een e-mail adres hebt en toch een brief ontvangt, geef het e-mail adres dan even door aan de secretaris (secretaris@vgacordis.nl).
Wie kan mij het e-mail adres of postadres bezorgen van J.W. van den Brink? Zijn vorige adres was in Giesbeek. Hij is blijkbaar verhuisd en ik heb ook geen e-mail adres
van hem.

11-10-2019

Jaarvergadering VGAcordis 2019 9-10-2019 
33 leden hebben de jaarvergadering bijgewoond en 30 leden hebben aan de lunch deelgenomen. Er waren 17 afmeldingen. Het blijkt dat eind september nogal wat gepensioneerden met vakantie zijn. Een volgende jaarvergadering zullen we daarom in oktober organiseren.
Gezien de vele positieve reacties na afloop van de jaarvergadering blijken de aanwezigen het op prijs te stellen dat ze een update krijgen van ons pensioen bij Aegon en de problemen die er binnenkort zullen ontstaan voor gepensioneerden waarvan het pensioen afhankelijk is van de dekkingsgraad. Het verschil met het MITT is ondertussen opgelopen tot 33,1%.
De presentatie zal samen met de notulen aan de trouwe (lees betalende) leden worden toegestuurd.

9-10-2019

VGAcordis jaarvergadering 19 september 11.00 uur 
Op 19 september om 11.00 uur zal in de kantine van het tennispark Beekhuizen in Velp de traditionele jaarvergadering worden gehouden. Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van uw eigen pensioen en dat van andere pensionado's, kom dan luisteren naar de presentatie. Voor de lunch wordt gezorgd.

22-8-2019

In memoriam Hans-Günther Willemsen
Onze collega Hans-Günther Willemsen is op 25 maart overleden. Hij werd 81 jaar. Hij heeft bij Colbond in Arnhem gewerkt.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

5-5-2019

Teveel betalen? 
Op de pagina "Aanmelding" kun je zien hoe het staat met het betalen van contributie.
Echter, wat je niet kunt zien is dat er een 8-tal leden zijn die in het vorige jaar (of jaren) meer betaald hebben dan gevraagd. Dat komt omdat ze òf denken dat ze nog niet betaald hebben en dus 2x betalen, òf denken laat ik alvast voor het komende jaar vooruitbetalen, òf denken laat ik maar voor de komende 5 jaar betalen dan ben ik "van het gezeur af".
In de database houden we alles keurig bij en "spreiden", als het moet, de bijdragen. Dus als er op de pagina "Aanmelding" in het contributieoverzicht staat dat je betaald hebt en je zeker weet dat je nog niet betaald hebt, ben je "een van de acht".

6-3-2019

Ledenbestand
 2018 is afgesloten met een totaal van 81 betalende leden. Het blijkt dat het aantal betalende leden de afgelopen 5 jaar zich heeft gestabiliseerd tussen de 80 en 90. Wil je weten of je achterstand hebt, klik dan op de pagina "Aanmelding" en je ziet de contributiebijdragen van de laatste 5 jaar. Zoals op de laatste jaarvergadering is afgesproken zal de secretaris in januari een herinnerings-e-mail rondsturen.
Het IBAN-nummer van de VGAcordis is NL61ABNA0616261608. De contributie is 5 euro.

6-1-2019