Verening Gepensioneerden Acordis
VGAcordis

Zilveren Kruis


Zilveren Kruis collectiviteit van de VGAN (Akzo Nobel)
Vorig jaar hebben we reclame gemaakt voor de collectiviteit die de VGAN bij Zilveren Kruis heeft (zie bericht van 7-12-2022). De VGAN krijgt een korting van 15% voor de AV-Industrie en de Tandverzekering. De VGAcordis krijgt 10% korting. De VGAN heeft een contract voor 3 jaar gedurende welke tijd de kortingen niet veranderd kunnen worden. De VGAcordis heeft een contract van 1 jaar. De VGAN heeft dit jaar nog het voordeel van een AV-Industrie polis. Dat voordeel is volgend jaar voorbij omdat de VGAcordis dan dezelfde AV-Industrie polis heeft.
Van de 385 deelnemers die de collectiviteit van de VGAcordis in 2022 had zijn er 60 naar de VGAN overgegaan. Verder zijn er nog 4 deelnemers uit de collectiviteit verdwenen (opgezegd of overleden). Momenteel heeft de collectiviteit van de VGAcordis dus nog 321 deelnemers en daar gaan we gewoon mee verder.

18-7-2023

 

Zilveren Kruis seniorenbrochure
Zilveren Kruis ontwikkelt jaarlijks een brochure speciaal voor ouderen. Deze brochure kun je bekijken als je rechts op de titel "Prettiger ouder worden" klikt.
Zilveren Kruis heeft op haar website ook een pagina waarvan de inhoud  en services zijn afgestemd op de senioren doelgroep en is  in lijn met Prettiger Ouder Worden.

Aanvullend Industrie Verzekering Zilveren Kruis 18-7-2023
Extra's bij de AV-Idustrie zijn o.a.
- beschikbaarheid van een zorgcoach. Dit zijn mensen (30 stuks) die je bijvoorbeeld kunnen helpen om uit te zoeken of je in een ander ziekenhuis eerder geholpen kunt worden voor een operatie
- totaalcheck
- gezonder levensstijl app
- ZK-wijzer app. Second opinion ondersteuning
- meer fysiotherapie behandelingen

18-7-2023

AV-Industrie

Zilveren Kruis contract
Enkele keren per jaar hebben we contact met onze accountmanager Bert ten Arve over ons contract met Zilveren Kruis. Omdat ons contract een looptijd heeft van één jaar krijgen we jaarlijks een verlengingsvoorstel voor het komende jaar. Het verlengingsvoorstel gaat over de hoogte van de collectieve kortingen en niet over eventuele premieverhogingen. De kortingen voor 2024 zijn hetzelfde gebleven als die voor 2023. Op de basisverzekering mag van overheidswege sinds 2023 geen korting meer worden gegeven. Op de Aanvullende Verzekering en de Tandartsverzekering krijgen we 10% korting.
Wij zijn erin geslaagd om onze "AV verzekering" om te zetten in de "AV-Industrie verzekering". Wij hebben daarmee dezelfde Aanvullende verzekering als de VGAN. De AV-Industrie heeft een aantal voordelen. De prijs/kwaliteitsverhouding is beter dan die van de normale AV verzekering.
Rond 12 november krijgt iedereen een brief met informatie over de overgang naar AV-Industrie en de nieuwe premies.

18-7-2023

Zilveren Kruis
Er zijn circa 60 deelnemers van de VGAcordis-collectiviteit overgegaan naar de VGAN-collectiviteit. In de VGAcordis-collectiviteit blijven nog circa 320 deelnemers over. 

13-1-2023

Vergoedingenwijzer 2023 Industrie
De vergoedingen voor de Aanvullend Industrie polis staan niet op de website van Zilveren Kruis. Voor de volledigheid kun je ze inzien door hiernaast te klikken.

Veranderen van Zilveren Kruis collectiviteit VGAcordis naar collectiviteit VGAN (Vereniging Gepensioneerden Akzo Nobel) 
Deze tekst is deel van een brief die aan betalende leden wordt gestuurd. Het onderstaande deel van die brief wordt op de website gezet omdat het een behoorlijk aantal ex-Acordis medewerkers aangaat. Ook al zijn ze geen lid, we willen ze niet een betere zorgverzekering bij Zilveren Kruis ontzeggen.
3. Zilveren Kruis
De VGAcordis heeft een collectief contract met Zilveren Kruis. Deze collectiviteit omvat circa 350 deelnemers. Die zijn natuurlijk lang niet allemaal lid van de VGAcordis. Je hebt op 12 november van Zilveren Kruis alle informatie gehad over je verzekering in 2023. De overheid heeft bepaald dat er geen korting op de basisverzekering meer gegeven mag worden. Daarbovenop komt dat door de stijging van de kosten (o.a. farmacie, personeel, nieuwe innovatieve behandelingen) de premie van de basisverzekering verhoogd is. De korting op de aanvullende (tand) verzekeringen zijn per 1 januari aangepast van 13,5% naar 10%. Al met al een forse totale stijging van de premie, die echter niet te voorkomen is.
We hebben ook rondgekeken of er nog andere mogelijkheden zijn om de kosten te drukken. De Vereniging van Gepensioneerden van Akzo Nobel (VGAN) heeft ook een collectiviteit bij Zilveren Kruis (meer dan 6000 deelnemers). We hadden al eerder geprobeerd om mee te liften maar tot voor kort lukte dat niet. Om mee te doen moest je lid zijn van de VGAN en je kon alleen lid worden van de VGAN als je een pensioen had bij de Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel. Dat hebben we niet. In augustus heeft de VGAN haar statuten gewijzigd en het is nu mogelijk voor alle ex-Akzo medewerkers om lid te worden. De VGAN krijgt een korting van 15% op de AV en TV verzekering. Daarnaast hebben ze een zogenaamde “Aanvullend Industrie” polis die op een aantal punten meer biedt dan wij nu hebben (o.a. meer fysiotherapie). Het contract van de VGAN wordt per 1 januari 2023 verlengd voor 3 jaar. Dus de kortingen liggen 3 jaar vast. Het contract van de VGAN met Zilveren Kruis is voordeliger én uitgebreider. Het verschil loopt snel op, afhankelijk welke aanvullende verzekering(en) u en uw eventuele partner hebben. Zie de tabel met maandpremies 2023 aan het eind van deze brief om het voordeel te berekenen voor jou (en eventuele partner). De premie van de Basisverzekering is op basis van het reguliere eigen risico van 385 euro per jaar. Voor de premies voor de aanvullende verzekeringen geldt dat de korting al verrekend is, waardoor de premies met elkaar vergelijkbaar zijn. Voor een overzicht van de vergoedingen zie het bijgaande document op de website.
Het lidmaatschap van de VGAN kost 15 euro per jaar. Dat is dus snel terugverdiend. De VGAN is een vrijwel professionele vereniging. Er is een behoorlijk aantal mensen actief op allerlei gebieden en ze hebben heel wat te bieden. Ze hebben een uitstekende website (VGAN.nl). Ze hebben er zelfs een eigen webwinkel met voordelige producten en diensten. Zeer de moeite waard om daar eens rond te kijken. Je kunt lid worden van de VGAN door op hun website in te loggen en voor “VGAN lid worden” te kiezen. Het invullen is vrij simpel. Er wordt naar je APF (Akzo PensioenFonds) nummer gevraagd. Dat hebben wij niet, maar je kunt daar invullen “Acordis”. Verder blijkt dat je maar één telefoonnummer moet invullen. Als je 2 telefoonnummers invult kunnen er problemen ontstaan. Nog eenvoudiger, dan digitaal opgeven, is het om even naar 0619728801 te bellen. Daar word je vriendelijk geholpen.
Verzekerden moeten zelf de stap zetten om zich aan te melden voor het contract van de VGAN bij Zilveren Kruis. Aanmelden kan via “Mijn Zilveren Kruis” (inloggen met DigiD) of door te bellen met Zilveren Kruis 071-3652080. Dit laatste is veruit het gemakkelijkste. Op dit moment kunnen de wachttijden wel iets langer zijn, dan verwacht mag worden van Zilveren Kruis. In deze periode van het jaar wordt er veel gebeld. Als een VGAcordis verzekerde belt, dan kan hij/zij vragen om gebruik te maken van de VGAN collectiviteit met nummer 208100107. Zorg dat je je van te voren opgeeft als lid van de VGAN
Iedereen wordt geaccepteerd voor zowel de basis- als aanvullende verzekeringen. Voor de Tand 3 en Tand 4 geldt een gezondheidsverklaring. Wanneer je nu bij Zilveren Kruis verzekerd bent en een Tand 3 of een Tand 4 verzekering heeft, dan geldt er geen  gezondheidsverklaring.
VGAccordis verzekerden kunnen niet automatisch overgeheveld worden naar het VGAN. Zilveren Kruis mag vanwege de privacy de deelnemers ook niet doorgeven aan de VGAcordis. Wij kennen de deelnemers dus niet van naam. We sturen deze brief aan alle leden van de VGAcordis en zullen de tekst over de zorgverzekering op de website publiceren en hopen dat hij door vele ex-Acordis medewerkers wordt gelezen. Verder hopen we dat men aan oud-collega’s, waar men nog contact mee heeft, de nieuwe situatie met Zilveren Kruis doorvertelt.
Het contract van de VGAcordis blijft bestaan. In de loop van volgend jaar kijken we hoeveel verzekerden nog deelnemen op dit contract. Mogelijk heffen we de VGAcordis collectiviteit dan op.
Blijf wèl lid van de VGAcordis vanwege je pensioen bij Aegon! Dat heeft nog altijd de hoogste prioriteit als het om geld gaat.

Contributie VGAcordis 5 euro per jaar: IBAN-nummer van de VGAcordis te Waalre is NL61ABNA0616261608

Netto maandpremies 2023 (de korting is al verrekend in de premies van de (tand)aanvullende verzekeringen) staan in de bovengenoemde brief.

7-12-2022

Brief
Zorgverzekering van Zilveren Kruis 
De zorgverzekering wordt tot 10% duurder in 2023. Wij proberen een iets goedkopere oplossing te vinden binnen Zilveren Kruis. Dus nog even een weekje wachten.

29-11-2022

 "Ziezo" de on-line  verzekering van Zilveren Kruis 
"Ziezo" is de voordelige verzekering van Zilveren Kruis. Met Ziezo regel je alles on-line. Het aantal verschillende verzekeringen is beperkt, maar als je bijvoorbeeld alleen een basisverzekering nodig hebt is het toch de moeite waard om op de website van Ziveren Kruis te kijken.
Z
iezo zit niet in de collectiviteit, je krijgt dus geen korting. De tarieven staan in onderstaande tabel. De basisverzekering is 12,63 euro goedkoper dan de verge
lijkbare reguliere verzekering. 

15-11-2021

Zilveren Kruis premies voor 2022 bekend
In onderstaande tabel staan de nieuwe premies van Zilveren Kruis. De zwarte cijfers zijn de premies zonder kortingen. De rode cijfers zijn de premies met de kortingen die we vanwege de VGAcordis collectiviteit krijgen (Coll). De korting op de basisverzekering is 5%. De korting op alle andere verzekeringen is 13,5%. De verhoging van de basisverzekering is beperkt gebleven omdat Achmea 380 miljoen euro uit de reserves heeft ingezet. Zoals je in de tabel kunt zien zijn de premies met 3 of 4 sterren van de Aanvullende Verzekering en de Tandartsverzekering behoorlijk prijzig. Als je zo'n verzekering hebt is het nu misschien tijd om naar iets goedkopers te kijken. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zullen situaties zijn waarin deze dure verzekeringen toch heel gunstig zijn. In mijn persoonlijke geval is er een verhoging van 3,9% en is de collectiviteitskorting op het totaalbedarg 8.3%. Dat laatste is nog altijd de moeite waard. Verder betaal ik de jaarpremie in één keer en krijg daardoor 1% korting.

15-11-2021

premies

Zilveren Kruis
Uiterlijk 12 november zullen de nieuwe premies bekend worden gemaakt. Onze kortingen op de verschillende verzekeringen zijn aangepast. In de toegestuurde brief staat meer informatie. 
Van een van onze leden kreeg ik nog de informatie dat er bij Zilveren Kruis ook een on-line verzekering bestaat, de zogenaamde Ziezo verzekering. Deze ZieZo verzekering heeft een basisverzekering, aanvullende verzekeringen en een tandartsverzekering.
De ZieZo basisverzekering, met dezelfde dekking als onze basisverzekering, is in 2021 10 euro goedkoper dan onze basisverzekering (inclusief de 5% korting). De ZieZo verzekering kan niet in onze collectiviteit worden opgenomen.
Misschien toch interessant om op de website van Zilveren Kruis te kijken.

30-10-2021

Gesprek met Bert ten Arve, onze accountmanager bij Zilveren Kruis 
Sinds 1 januari 2020 is VGAcordis contracthouder van het collectieve contract met Zilveren Kruis. Dat betekent dat er met ons contact wordt onderhouden door de accountmanager van ons contract. Afgelopen week heb ik een videogesprek gehad met Bert ten Arve. Belangrijke informatie was dat hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2023 de korting op de basisverzekering van 5% komt te vervallen. Dit is een maatregel die door de overheid wordt opgelegd. Over enkele weken krijg ik een voorstel voor de kortingen op onze premies voor 2022.Het grootste deel van ons gesprek ging over het thema "gezonder leven". Niet alleen wijzelf, maar ook Zilveren Kruis heeft er baat bij dat wij zo gezond mogelijk leven. Op hun website zilverenkruis.nl staan onder de kop "Gezonder leven" een aantal thema's waar ze aandacht aan besteden. Het gaat dan over slapen, bewegen, voeding, ontspannen, omgeving en relaties. Voor elk thema staan er adviezen en voorstellen voor activiteiten  die men kan ondernemen. Klik voor meer informatie op de hyperlink naar de brochure "Prettiger ouder worden" (in het veld rechts van hier). Verder kun je je op de website aanmelden voor de nieuwsbrief en kun je doorklikken naar hun Magazine.In het bijzonder wordt aanbevolen het boek "10 jaar cadeau" van verouderingsarts David van Bodegom. Het is te verkrijgen in de boekhandel en kost circa 12,50 euro.

29-7-2021

Zilveren Kruis verhoogt de premies weinig
De premies voor de zorgverzekering van Zilveren Kruis zijn ondertussen bekend. In onderstaande tabel zijn de premies van 2020 en 2021 bij elkaar gezet. De zwarte cijfers zijn de premies die op de website van Zilveren Kruis worden genoemd. De rode cijfers zijn de premies waarin de kortingen van onze collectiviteit zijn verwerkt. De kortingspercentages in 2021 zijn gelijk aan die van 2020. De blauwe cijfers zijn de bedragen die behoren bij mijn polis. De collectieve korting levert mij 263 euro op.

24-11-2020

Overgang van OZF naar Zilveren Kruis voor ex-Diolen medewerkers
Omdat Diolen bij OZF slechts een zogenaamde "gelegenheids collectiviteit" kon afsluiten is het niet mogelijk om daar, net als bij Acordis, een nieuwe collectiviteit van te maken. Per 1 januari komt de Diolen collectiviteit daardoor te vervallen en worden de deelnemers "ïndividueel deelnemer". Een individuele deelnemer betaalt de premies die je op de website van Zilveren Kruis kunt vinden (dus geen enkele korting). We hebben geprobeerd om de gehele Diolen collectiviteit over te hevelen naar VGAcordis, maar daar wilde Zilveren Kruis niet aan meedoen. Men staat wèl toe dat als Diolen deelnemers lid worden van de VGAcordis ze alsnog aan de collectiviteit van de VGAcordis kunnen meedoen. Zilveren Kruis is zelfs zo ver gegaan dat ze in een brief aan de Diolen-deelnemers aangeven dat je mogelijk korting kunt krijgen als je lid wordt van de VGAcordis en hun collectiviteit. Ze vermelden zelfs de VGAcordis website voor nadere informatie. Tot nu toe hebben zich echter pas 10 Diolen mensen (van de circa 160) opgegeven als lid van de VGAcordis en deze mensen zitten nu al in de Acordis collectiviteit. Waarom zo weinig? Denkt men dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen? Dan even de cijfers.

13-12-2019

Er wordt uitgegaan van een polis voor man plus vrouw.
Het verschil tussen géén korting of de VGAcordis collectiviteit is:
Uitsluitend basisverzekering 150 euro per jaar;
Basisverzekering + Aanvullend 2-sterren (vergelijkbaar met OZF Royaal) 268 euro per jaar;
Basisverzekering + Aanvullend 2-sterren + Tandarts 2-sterren 339 euro per jaar;
Basisverzekering + Aanvullend 2-sterren + Tandarts 3-sterren 513 euro per jaar.
Voor de tandartsverzekering worden 2 opties getoond. Dit is gedaan omdat we ervan overtuigd zijn dat de OZF Tand Royaal niet te vergelijken is met de ZK Tandarts 2-sterren, maar veel beter met de ZK Tandarts 3-sterren. OZF was namelijk een niet-dure zorgverzekeraar met uitstekende vergoedingen.
Waarom zou je voor 5 euro per jaar geen lid worden van de VGAcordis en profiteren van de bovengenoemde voordelen?


Overgang van OZF naar Zilveren Kruis voor ex-Acordis medewerkers
Alle ex-Acordis medewekers die bij OZF verzekerd zijn gaan automatisch over naar Zilveren Kruis. Iedereen heeft daarom een polis ontvangen van Zilveren Kruis met aanzienlijke kortingen op de standaard polisbedragen. Per 1 januari gaat de collectiviteit anders heten. In plaats van "Stichting Pensioenfonds Acordis" wordt het "Vereniging van Gepensioneerden Acordis" (VGAcordis). Waarom? De Stg. Pensioenfonds Acordis bestaat al vele jaren niet meer en Zilveren Kruis mag geen collectief contract afsluiten met een niet-bestaande contractant. Bij het opheffen van een collectiviteit worden de voormalige deelnemers individueel deelnemer zonder recht op enige korting (zie geval Diolen hierboven). De VGAcordis heeft de boel dus gered door zich aan te bieden als contractant. Dat kan omdat we officieel een rechtspersoon zijn (o.a. via Notaris en KvK). Zilveren Kruis heeft ons geaccepteerd onder de voorwaarde dat de deelnemers aan de collectiviteit lid zijn van de VGAcordis. Omdat deze voorwaarde op korte termijn moeilijk te realiseren is, is met Zilveren Kruis afgesproken dat er pas in september 2020 gecontroleerd wordt. Niet-leden zullen dan in 2021 individueel deelnemer worden. Dus geen korting meer krijgen. Als je naar de bedragen kijkt die hierboven bij Diolen worden genoemd zal het duidelijk zijn dat je een dief van je eigen portemonnee bent als je niet aan de collectiviteit gaat deelnemen.

13-12-2019

Snel verdiend
Als je bij Zilveren Kruis de verzekeringspremie per jaar betaalt krijg je een korting van 2%. Als je per half jaar betaalt krijg je 0,75%. Bij de bank krijg je dit soort rentes niet.
Blijkbaar moet je dit op tijd regelen (in november). Het kan via de website onder het thema "verander uw betaaltermijn". Een telefoontje kan natuurlijk ook.

12-11-2019

Kijk en vergelijk de zorgverzekering premies
De premies van Zilveren Kruis voor 2020 zijn binnen. Je kunt ze zelf vinden op internet als je inlogt bij Zilveren Kruis met je gegevens die je gebruikte voor MIJN-OZF.
In onderstaande tabel staat een vergelijking van ZK 2020 met OZF 2019. Om de vergelijking zo correct mogelijk te maken heb ik de korting op de basisverzekering van OZF op 5% gesteld en niet op de actuele korting van 10% omdat per 1 januari 2020 alle zorgverzekeraars maximaal 5% korting mogen geven op de basisverzekering.
De zwarte cijfers zijn de premies zonder korting. De rode cijfers zijn de bedragen mèt korting. De blauwe cijfers zijn de door mij gekozen verzekeringen. Je ziet dat mijn verzekering 5,9% duurder is geworden.
Ondertussen heb ik een brief van ZK gekregen met daarin de totaalpremie per maand. Deze bedraagt voor mij 169,53 euro. Ik zou dus 2,4% goedkoper uit zijn! Echter, men gaat er vanuit dat ik voor mijn tandartsverzekering in plaats van mijn "Royaal OZF" (26,0 euro) de ZK 2-sterren (18,99 euro) zal nemen in plaats van de ZK 3-sterren (33,28 euro). Ik denk dat ik gunstiger uit ben met 3-sterren waar de maximale jaarlijkse vergoeding 1000 euro bedraagt en bij 2-sterren 500 euro (OZF 750 + 1000). Bovendien is het niet mogelijk om na 1 januari zo maar te veranderen van 2-sterren naar 3-sterren. Er geldt dan een "wachttijd" van 1 jaar! Dus als je je duurder wilt verzekeren dan in de brief van ZK staat, dan moet je het nù veranderen.
Voor de verzekering die ik ga nemen bedraagt het verschil tussen helemaal géén korting en wèl VGAcordis-korting 257 euro per jaar. Dat betekent voor mij en mijn vrouw samen 514 euro.
Overigens, in de brief van Zilveren Kruis staat als collectiviteit nog steeds "Stg Pensioenfonds Acordis". Dat gaat dus per 1 januari 2020 veranderen in "Vereniging Gepensioneerden Acordis". Dat je daarvoor lid moet zijn van de VGAcordis is elders op deze website al duidelijk aangegeven.

ZK vs OZF.xls (17.0KB)
ZK vs OZF.xls (17.0KB)

12-11-2019


Verzekerden binnen collectiviteit VGAcordis bij Zilveren Kruis
In de collectieve overeenkomst van de VGAcordis met Zilveren Kruis staat het volgende:
1. Verzekerden binnen collectiviteit
1.1 Als verzekerden onder deze overeenkomst kunnen worden aangemeld:
a. De leden van contractant die als zodanig in het ledenbestand van contractant zijn opgenomen;
b. Echtgenoten dan wel geregistreerde partners van de onder a. vermelde leden;
c. De partner met wie de onder a. vermeld lid duurzaam samenleeft. De duurzaamheid van de samenleving is ter beoordeling van contractant;
d. De ongehuwde eigen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen tot 30 jaar, waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag, op uitkering uit hoofde van de Wet studiefinanciering 2000/Wet op de tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Studiekosten of op buitengewone lastenaftrek ingevolge de belastingwetgeving;
1.2 Bovengenoemde verzekerden kunnen alleen worden aangemeld indien zij vallen onder de verzekeringsplicht van de Zorgverzekeringswet.
Voor de duidelijkheid: de contractant is de VGAcordis.
Vanwege de continuïteit zijn in eerste instantie alle Acordis deelnemers overgezet van OZF naar Zilveren Kruis. Deelnemers aan deze collectiviteit die geen lid zijn van de VGAcordis kunnen bij een rechtmatigheidscontrole problemen krijgen.
Deelnemers aan OZF collectieve zorgverzekering 5-11-2019
Acordis deelnemers hebben een brief ontvangen waarin o.a. staat "u profiteert vanaf 1 januari 2020 van een aantrekkelijke korting van 10% extra op de premie van de Aanvullend Tand met 3 of 4 sterren". Voor de duidelijkheid het volgende. Deze 10% komt bovenop de 13,5% korting die wij krijgen op de premies voor de Aanvullende verzekeringen en de Tandartsverzekeringen. Op de Basis verzekering krijgen we 5% korting. Op het Extra Vitaal pakket krijgen we 25% korting.
Deze kortingen gelden voor degenen die betalend lid zijn van de VGAcordis. Dus ook voor de Diolen deelnemers die lid zijn geworden van de VGAcordis.
Einde OZF voor Diolen deelnemers 1-11-2019
De ex-collega's van Diolen die bij OZF verzekerd zijn hebben een brief (dd 29-10-2019) ontvangen waarin gemeld wordt dat OZF onder de naam Zilveren Kruis verdergaat. Tevens staat in die brief dat er geen collectieve voordelen meer zullen zijn. Ook staat er geschreven dat de betrokkenen misschien gebruik kunnen maken van de collectieve voordelen die de collectiviteit van VGAcordis biedt voor haar leden.
ex-Diolen deelnemers zijn van harte welkom bij de VGAcordis en kunnen dus ook gebruik maken van de kortingen die VGAcordis leden krijgen bij Zilveren Kruis. Deze kortingen worden niet op deze openbare website gepubliceerd, maar zijn te verkrijgen bij de secretaris van de VGAcordis (secretaris@vgacordis.nl). Persoonlijk advies van de voorzitter/secretaris is om deze buitenkans niet te laten liggen; dit is namelijk een zeer goede aanbieding van Zilveren Kruis.
Kijk op de pagina "Aanmelding" hoe je lid kunt worden van de VGAcordis.
Het IBAN-nummer van de VGAcordis is NL61ABNA0616261608. De contributie is 5 euro per jaar. Als je bij de overschrijving onder "kenmerken"  je naam, adres en telefoonnummer vermeldt zijn de administratieve zaken afgehandeld. Natuurlijk wil de secretaris ook graag je e-mail adres hebben om je uit te nodigen voor de jaarvergadering en notulen toe te sturen.

8-11-2019

Van OZF naar Zilveren Kruis
Omdat Zilveren Kruis het toch niet goed vond dat Acordis-gepensioneerden in het contract van Akzo Nobel worden opgenomen is er een nieuwe oplossing bedacht.
De VGAcordis gaat het contract (420 deelnemers) overnemen dat eerder door de Stichting Pensioenfonds Acordis met OZF was afgesloten. Ook Diolen gepensioneerden (160 deelnemers) kunnen van dit contract gebruik gaan maken.
De kortingen op de verschillende soorten verzekeringen staan vermeld in een brief die samen met de notulen zijn rondgestuurd. De kortingen zijn gelijk aan die van Akzo Nobel (8000 deelnemers).
Voorwaarde voor deelname aan deze collectiviteit is dat men betalend lid is van de VGAcordis. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor de Diolen deelnemers.
Het IBAN-nummer van de VGAcordis is NL61ABNA0616261608. De contributie is 5 euro per jaar.
Voor aanmeldingen zie de pagina "Aanmelding" op deze website.

9-10-2019

Einde OZF
Velen van onze leden hebben OZF als ziektekostenverzekeraar. OZF stopt er echter mee. Daarover zal in november een brief verschijnen van OZF. Onze AKZO-collega's zijn druk bezig geweest om een alternatief te vinden voor het kostengunstige collectieve OZF-contract. Daar is men in geslaagd en men is zo vriendelijk geweest om ook aan de oud-AKZO collega's te denken, dat wil zeggen, wij kunnen er ook aan meedoen. Het gaat hier over behoorlijk wat geld als je een Aanvullende Verzekering en Tandartsenverzekering wil hebben. Op de jaarvergadering meer hierover.

6-9-2019